Maritiman

Ubåten Nordkaparen

Ubåten Nordkaparen

Lysraketer

12 cm automatkanon M/50

12 cm automatkanon M/50

37,5 cm antiubåtsraketpjäs M/50 består av lavett med fyra eldrör för en raketdriven sjunkbomb

37,5 cm antiubåtsraketpjäs M/50 består av lavett med fyra eldrör för en raketdriven sjunkbomb

57 mm luftvärnsatomatkanon M/50

Torped 61

40 mm Lvakan m/48

40 mm Lvakan m/48

40 mm Lvakan m/48

Kommandobryggan

Sjukvårdsrummet

Ammunitionsförråd

Ammunitionsförråd

Ammunitionsförråd

Köket

Köket

Köket

Menyn

Mina F 14

Mina F 14

12 cm automatkanon M/

12 cm automatkanon M/

12 cm automatkanon M/

Robot 08

Robot 08

40 mm lvakan m/48

Robot 08

Torped 61

Ubåten Nordkaparen

Köket Nordkaparen

Nordkaparen

Nordkaparen

Nordkaparen

Nordkaparen

Nordkaparen

Nordkaparen

Nordkaparen

Nordkaparen

Nordkaparen

Räddningssändare Nordkaparen

Förråd till 08 robot

08 robot

Radar

Anti ubåts granatkastare