Arbåga robotmuseum

 

 

Modell av hur man grupperade Bristol Bloodhound

Jaktrobot 28

Sjömålsrobot 15

Robot 304 B

Attackrobot 302

Sjörobot 315

Robot 08

Robot 17

Jaktrobot 27

Tyska V1

Remsfällare till Lansen J32E

Robot 70

Robot 56 Bill

Attackrobot 05

Robot 53

Jaktrobotsystem 72

Jaktrobot 71